Hjælp din partner til en professionel alkoholbehandling

Det at leve i et parforhold med en alkoholiker er ingen dans på roser. Mange kærester og ægtefæller til alkoholikere vælger at lide i stilhed, fordi skammen og tabuet er for tungt. Som samlevende til en alkoholmisbruger vil man tøve med at involvere omverdenen i sine problematikker – ofte af frygt for reaktionerne. Derfor tillægger […]